cache_24254382668a22

Regulamin klubu

oświadczenie do pobrania
Zgoda_rodzica.pd

REGULAMIN ZACHOWANIA I POSTĘPOWANIA NA TERENIE KLUBU JEŹDZIECKIEGO DZIECINÓW:

 

 1. Na terenie naszego klubu zajęcia z jazdy konnej prowadzi instruktor jazdy konnej z uprawnieniami.
 2. Godziny zajęć ustalane są indywidualnie z uczestnikami. Zapisy na konkretny termin przyjmuje prowadzący lub właściciel stajni osobiście lub telefonicznie. Zmiana lub odwołanie ustalonego terminu jazdy ze strony jeźdźca jak i instruktora możliwa jest najpóźniej w dzień poprzedzający przed umówioną jazdą konną.
 3. Ceny jazd oraz zakres usług objętych ceną podane są w odpowiednich zakładkach “Cennik jazd” oraz „Strona główna.”
 4. Ośrodek zapewnia uczestnikom zajęć:
 •    Odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne,
 •    Podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie, toczek jako ochronę głowy),
 •    Odpowiednio przygotowane miejsca do jazdy konnej (padoki),
 •  Opiekę instruktora.
  • niezbędny jest toczek lub kask chroniący głowę, buty zakryte,
  • miękkie na niezbyt grubej gładkiej podeszwie, spodnie nie krępujące ruchów, chroniące nogi przed otarciami.
  • Na terenie stajni można wypożyczyć ogólnie dostępny kask ochronny. Bez pozostałych akcesoriów nie wolno wsiadać na konia.
 1. Każdy uczestnik zajęć powinien nosić podczas jazdy strój zgodny z zasadami bezpieczeństwa jazdy konnej :
 1. Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców na uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej oraz oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej ( druki do pobrania na stronie lub w stajni). Jeżeli instruktor ma uzasadnione wątpliwości odnośnie braku przeciwwskazań, ma prawo odmówić jazdy do momentu uzyskania przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od lat sześciu, młodzież, pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej i dorośli.
 3. W zajęciach prowadzonych przez jednego instruktora może brać udział max 5 osób jednocześnie.
 4. Każdy uczestnik zajęć, po ODPOWIEDNIM przeszkoleniu zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia. Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, ewentualnie ochraniaczy, dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca. Jeźdźcom początkującym, pobierającym lekcje lonży, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności. Jeźdźcy, którzy ukończyli podstawowe szkolenie, przygotowują konia samodzielnie pod okiem instruktora lub osoby przez niego wyznaczonej, chyba, że wcześniej zastrzegą sobie, że nie będą tego robić. Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń prowadzącego. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie używanego sprzętu na miejsce, sprawdzenie stanu kopyt.
 5. Podczas lekcji uczestnik zajęć zobowiązany jest bezwzględnie wykonywać polecenia instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. Uczestnik jazdy (lub jego prawny opiekun) jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku nie zastosowania się przez niego lub podopiecznego do poleceń prowadzącego.
 6. Każda osoba ucząca się lub przebywająca w stajni winna przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w KJ Dziecinów.
 7. Na terenie stajni obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu (oraz innych środków odurzających) w pomieszczeniach stajennych w bezpośrednim ich otoczeniu oraz w kontakcie z końmi.
 8. Nie wolno jeździć konno pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 9. Każdy uczestnik zajęć z końmi odbywających się na terenie KJ Dziecinów zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem i zgodnie z nim postępować.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!